“Her biriniz (başka şekilde değil) ancak Allah’a hüsnüzan ederek  ölsün.”

* Müslim, Cennet 81,82. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Cenâiz 13