“Kim Resûle itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur.”

* Nisâ sûresi (4), 80