Abdullah b. Mesûd’un (r.a.) naklettiğine göre:
Allah Resulü (a.s.) “Herhangi bir şeyi Allah’a ortak koşarak ölen kimse Cehenneme girer” buyurdu. Ben de: Herhangi bir şeyi Allah’a ortak koşmayarak ölen kimse de Cennete girer, dedim.

* Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 134