Allah’a ve Rasûl’üne iman etmek

Ebû Hureyre (r.a.) anlatır: “Rasûlüllah (s.a.v.)’e “Hangi amelin daha değerli olduğu” soruldu: “Allah’a ve Rasûl’üne iman etmek” buyurdu: “Sonra hangisi?” denildi: “Allah yolunda cihad”‘ buyurdu: “Sonra hangisi?” denildi: “Kabul olunmuş hac” buyurdu.