Allah’ı kullarına sevdirin ki, Allah (celle celâlühû) da sizi sevsin.

(Kenzü’l-Ummal, 15/1186; Feyzü’l-Kadîr, 3/371)