“Allah’ı zikretmek en büyük ibadettir.”

* Ankebût sûresi (29), 45