Allâh’ım! Nefsime takvâsını ver ve onu tezkiye et! Sen onu en iyi tezkiye edensin. Sen onun velîsi vee Mevlâ’sısın.”

(Müslim, Zikir, 73)