[Allah Resulü (s.a.s.) akşam ve sabah şöyle dua ederdi.]
“Allah’ım! Senden dünya ve ahirette afiyet dilerim. Allah’ım! Senden dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında af ve afiyet dilerim. Allah’ım! Ayıbımı gizle.” (Ebû. Dâvûd, Edeb, 100-101)