[Allah Resulü (s.a.s.) yolculuğa çıkacağı zaman şöyle dua ederdi.]
“Allah’ım! Seyahatimizde bizim sahibimiz ve geride bıraktığımız ailemizin vekili sensin! Allah’ım! Yolculuğun sıkıntısından, kederli görünüşten, aile ve malımızın kötü hallere düşmesinden sana sığınınm.” (Müslim, Hac, 425)