“Allah’ın adı anılmayan yemeği, şeytan mübâh sayar.”

(Müslim, Eşribe, 102; Ebû Dâvûd, Et’ıme, 15; Müsned, V, 383)