“Allah Teâlâ insanların ihtiyaçlarını temin etmek üzere bâzı kimseler yaratmıştır ki, insanlar ihtiyaçları için onlara ko­şa­rlar. İşte onlar, Allâh’ın azâbından emin olan kimselerdir.” 

(Heysemî, VIII, 192)