Ebu Zerr (r.a.)’tan rivayet edilmiştir:
“Resulullah (s.a.v), bana ‘Allahın en çok hoşlandığı sözü sana bildireyim mi? Allah’ın en çok hoşlandığı söz «Subhanallâhi ve-bihamdihi» (Allah’ı, hamdederek tesbih ederim) demektir’ buyurdu.”
[Müslim, Zikr 84 (2731); Ayrıca bk. Tirmizî, Deavat 128 (3593); Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, V/148, 161]