“Şüphesiz ki Allah kıskanır. Mümin de kıskanır. Allah’ın kıskanması, haram kıldığı şeyleri müminin işlemesidir.”

Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 4959