“İçlerinden bir çağırıcı, “Allah’ın lâneti zâlimler üzerine olsun” diye bağırır.”

* A‘raf sûresi (7), 44