“Biliniz ki Allah’ın lâneti zâlimler üzerinedir.”

* Hûd sûresi (11), 18