Eğer Allah’ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız,
onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız.
Gerçekten Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.

(Nahl Suresinin 18. Ayeti)