Allah’ın rahmet ve inayet eli cemaat ile beraberdir.

(Tirmizî, Fiten, 7; Nesâî, Tahrim, 6)