“Allah’ın rızâsı adına sadece cennet istenilebilir.”

* Ebû Dâvûd, Zekât 37