Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: “ Bir gün, Resulullah (sav) ashabına:
“ Şu kelimeleri kim (benden) alıp onlarla amel edecek ve onlarla amel edecek olana öğretecek?” buyurdular. Ben hemen atılıp:
“ Ben! Ey ALLAH’ın Resûlü!” dedim. Aleyhisselatu vesselam elimden tuttu ve beş şey saydı:
* Haramlardan sakın, ALLAH’ın en âbid kulu ol!
* ALLAH’ın sana ayırdığına razı ol, insanların en zengini ol!
* Komşuna ihsanda bulun, mü’min ol.
* Kendin için istediğini başkaları için de iste, Müslüman ol!”