“Şüphesiz ki sen doğru yola, Allah’ın yoluna götürüyorsun.”

* Şûrâ sûresi (42), 52-53