Kim Lailahe illallah der ve Allah`tan başka mabudları reddederse, Allah onun malını ve kanını haram kılar. (Samimi olup olmadığı) meselesi Allah`a aittir.”

Kütübü Sitte – Hadis No: 39