Ameller ancak niyetlere göredir. Kişi neye niyet etmişse, eline geçecek olan da odur.

Şu halde, her kim Allah ve Resulü için hicret etmişse, o kimsenin hicreti gerçekten Allah ve Resulünedir.

Ve her kim dünya nimetleri veya evleneceği bir kadına kavuşmak için hicret etmişse, onun hicreti de onlardan birinedir.

(Buhari, İman: 41)