“Amellerin Allah’a en sevimli olanı, az olsa da devamlı olanıdır.”

(Tirmizî, “De’avât”, 73)