Ebu Zerr’in (r.a.) naklettiğine göre:
Hz. Peygamber’e: Ey Allah’ın Resulü! Amellerin en faziletlisi hangisidir? diye sordum. (Efendimiz de), “Allah’a iman etmek ve onun yolunda cihat etmektir” buyurdu. Hangi köleyi hürriyete kavuşturmak daha faziletlidir? dedim. “Sahibine göre en güzel ve en pahalı olanı” buyurdu. Eğer bunları yapamaz isem? deyince, “Yapana yardım edersin, yahut beceriksiz olan kimseye iş yapıverirsin” buyurdu. Ey Allah’ın Resulü! Amelin bazısını yapamazsam ne buyurursunuz, dedim. “Kendini insanlara kötülük yapmaktan alıkoyarsın. İşte bu da nefsine karşı senden bir sadakadır” buyurdu.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 119