Katımız’dan ona bir sevgi duyarlılığı ve
temizlik (de verdik).
O, çok takva sahibi biriydi.

Ana ve babasına itaatkardı ve
isyan eden bir zorba değildi.

(Meryem Suresinin 13. ve 14. Ayetleri)