“Biz insana ana ve babasına iyilik etmesini emrettik.”

* Ankebût sûresi (29), 8