“Allah’tan kulları içinde ancak ilim sahibi olanlar korkar.”

* Fâtır sûresi (35), 28