İbnu Abbas (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) hutbe verirken, güneşte ayakta duran bir adam gördü. Bunun niye orada durduğunu sordu.
“ Bu Ebu İsrail’dir, güneşte durarak oruç tutmaya, yiyip içmemeye, gölgede oturmamaya ve konuşmamaya adak adamıştır!” dediler. Resulullah Aleyhisselam:
“ Ona söyleyin; gölgelensin ve konuşsun, ancak orucunu tamamlasın.” buyurdular.”