Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.”

(Fatiha, 5)