“Annelerin yiyecek ve giyeceği, örfe göre babaya aittir.”

* Bakara sûresi (2), 233