“Şeytan, Arap yarımadasında müslümanların kendisine kulluk etmelerinden ümidini kesmiştir. Fakat onları birbirlerine düşürmeye, aralarını açmaya çalışacaktır.”

* Müslim, Münâfıkîn 65. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 35