Böylece Biz onu,
Arapça bir Kur’an olarak indirdik ve
onda korkulacak şeyleri türlü şekillerde açıkladık;
umulur ki korkup-sakınırlar ya da
onlar için düşünme (yeteneğini) oluşturur.

(Taha Suresinin 113. Ayeti)