Peygamberlik öncesi dönemdir. Kölesi Harise oğlu Zeyd’in babası ve amcaları yıllarca süren aramalardan sonra Mekke’ye gelip oğullarını bulurlar ve Hz. Muhammed (asv)’den onu kendilerine satmasını rica ederler. O tebessümle cevap verir:
“Kendisine sorun, gitmek istiyorsa, hürdür, para gerekmez.” der.
Harise oğlu Zeyd ise Hz. Muhammed (asv)’i tercih eder.
Başta akrabaları herkes şaşırmıştır. Zeyd’in bu jesti üzerine elinden tutarak onu Mekke’nin ana meydanına, Kâbe’nin önüne götürür ve yüksek sesle Mekkelilere duyurur:
“Bu benim kölem Harise oğlu Zeyd, artık hürdür ve benim evlatlığımdır!..”
Ve Zeyd o günden sonra Muhammed oğlu Zeyd diye çağrılmaya başlanır.[22]

[22]Afzalur Rahman, a.g.e., I/45