Hiçbir şey yoktur ki, hazineleri Bizim Katımız’da olmasın;
ancak onu belirlenmiş bir miktar olarak indiririz.

Ve aşılayıcılar olarak rüzgarları gönderdik,
böylece gökten su indirdik de sizleri suladık.
Oysa siz onun hazine-koruyucuları değilsiniz.

Şüphesiz Biz,
gerçekten Biz yaşatır ve öldürürüz ve varis olanlar Biziz.

(Hicr Suresinin 21, 22 ve 23. ayetleri)