İbnu Abbas (ra) anlatıyor: “ Resulullah (sav), hummaya ve bütün ağrılara karşı şu duayı okumamızı öğretmişti:
“ Bismillahi’l-Kebîri eûzü billâhi’l-Azîmi min külli ırkın na’arın ve min şerri harri’n nâr.”
“Ulu ALLAH’ın adıyla, kanla kabaran her bir damardan ve ateş hararetinin şerrinden büyük ALLAH’a sığınırım.”