İbnu Mes’ud (ra) anlatıyor: 
“Ay, Resulullah (sav) zamanında iki parçaya bölündü. Aleyhisselatu vesselam bunun üzerine:
“Şahid olun!” buyurdu.”
Bir diğer rivayette:
“…Biz Mina’da Resulullah (sav) ile beraberken, ay iki parçaya ayrıldı. Bir parçası dağın arkasında, bir parçası dağın önünde idi. Bize:
“Şahid olun!” buyurdu.”