“Ayrılığa düştüğünüzde herhangi bir şey hakkında hüküm vermek, Allah’a aittir”

* [Şûrâ sûresi (42), 10]