“Eğer siz, benim bildiklerimi bilseydiniz, mutlaka az güler, çok ağlardınız.”

* Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, İbni Mâce