İbnu Abbas (ra) anlatıyor: “ Resulullah (sav) (bir gün) iki kabre uğradı ve:
“ (Bunlarda yatanlar) azab çekiyorlar. Azabları da büyük bir günahtan değil.” buyurdular. Sonra sözlerine şöyle devam ettiler:
“ Evet! Biri, nemimede (laf götürüp getirmede) bulunurdu. Diğeri de idrar sıçrantısına karşı korunmazdı.” Aleyhisselatu vesselam sonra yaş bir hurma dalı istedi, ikiye böldü. Birini birinin üzerine dikti, birini de diğerinin üzerine dikti. Sonra da:
“ Belki bunlar yaş kaldıkça azapları hafifler!” buyurdular.”