Ebû Hureyre (r.a.)’dan. Rasûlüliah (s.a.v.): “Babalarınızdan yüz çevirip vaz geçmeyin.  Kim babasından yüz çevirip vazgeçerse bu, küfürdür nankörlüktür,” buyurmuştur.