“Size hayvanlar, çocuklar (vererek) yardım etti.”

“Bahçeler ve pınarlar da.”

“Doğrusu, ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum.”

Dediler ki: “Bizim için fark etmez; öğüt versen de, öğüt verenlerden olmasan da.”

“Bu, geçmiştekilerin ‘geleneksel tutumundan başkası değildir.”

“Ve biz azap görecek de değiliz.”

Böylelikle onu yalanladılar, Biz de onları yıkıma uğrattık. Gerçekten, bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu iman etmiş değildirler.

(Şuarâ Sûresinin 133-139. Ayetleri)