Bakire kızlarla evlenmeye bakınız.
Çünkü onların ağızları daha tatlı,
daha çok çocuk yapmaya müsait
ve kendileri de daha aza kanaatkar ve uyumludurlar.

(İbni Mace, Nikah: 7)