“Siz beni anın ki, ben de sizi anayım. Bana şükredin; nankörlük etmeyin.”

* Bakara sûresi (2), 152