Kasden bana yalan isnad eden kimse,
ateşteki oturma yerine hazırlansın.

(Buhari, İlim, 38, Müslim, İman, 112)