“Kendileri muhtaç olsalar bile, başkasını daha çok düşünürler.”

* Haşr sûresi (59), 9.