“Kulun, kıyamet günü, hesaba çekileceği ilk şey (mazhar olduğu) nimettir. Kendisine: ‘Bedenine sıhhat vermedik mi, soğuk sudan içirmedik mi?’ denecektir.”

(Tirmizi, Tefsir)