Huzeyfe (r.a.) şöyle anlatır:
Allah Resulü (a.s.) ile beraber bulunuyorduk. Allah Resulü: “İslâm kelimesini telaffuz edenlerin adedi kaçtır, bana sayın” buyurdu. Huzeyfe der ki: Ey Allah’ın Resulü! Biz, beşyüz ile altıyüz arasında bulunduğumuz halde sen bize (bir kötülük dokunur diye) korkuyor musun? dedik. Bunun üzerine Efendimiz buyurdu ki: “Muhakkak ki sizler bilmezsiniz. Bir belaya düşürülmeniz ihtimal dahilindedir.”

* Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 213