Maddi olarak son derece sıkıntılı geçen Hicret yolculuğu bitmiş, Medine’ye girilmektedir… Medineli Müslüman kız çocukları O’nu “Dolunay doğdu üstümüze Veda tepelerinden” şarkısıyla karşılamaktadır. Tam önlerinden geçerken Hz. Muhammed (asv) sorar:
“Küçük kızlar beni seviyor musunuz?”
Küçük kızlar “Evet” diye çığrışırlar. O da mutluluktan bütün yüzüne yayılan bir tebessümle konuşur:
“Ben de sizi seviyorum!..”[3]

[3]Afzalur Rahman, a.g.e., III/262