Enes (r.a.)’dan. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Her peygamberin istekte bulunabileceği bir isteği vardır. Yahut her peygamberin kabul olunacak bir duası vardın Ben duamı kıyamet günü ümmetime şefaat için ayırdım”