“ Allah Teâla Hazretleri şöyle seslenir: “Beni bir gün zikreden veya bir makamda benden korkan kimseyi ateşten çıkarın!”

(Tirmizi, Cehennem 9)